BK Security

Nevädzová 5
821 01 Bratislava
tel.: 09xx xxx xxx

BK Security

Vaša bezpečnosť je našim základom ...

Strážna služba

 • Ochrana majetku na verejne prístupnom mieste
 • Ochrana majetku na inom než verejne prístupnom mieste
 • Ochrana osoby
 • Ochrana majetku a osoby pri preprave
 • Ochrana prepravy majetku a osoby
 • Zabezpečovanie poriadku na mieste zhromažďovania osôb
 • Prevádzkovanie zabezpečovacieho systému alebo poplachového systému, prevádzkovanie ich častí, vyhodnocovanie narušenia chráneného objektu alebo chráneného miesta (ďalej len „prevádzkovanie zabezpečovacieho systému alebo poplachového systému“)
 • Vypracovanie plánu ochrany
 • Monitorovanie činnosti osoby v uzavretom priestore alebo na uzavretom mieste

Detektívna služba

 • Hľadanie osoby
 • Hľadanie majetku
 • Získavanie údajov, ktoré môžu slúžiť ako dôkazný prostriedok v konaní pred súdom alebo správnym orgánom
 • Získavanie údajov o osobnom stave fyzickej osoby a získavanie informácií o konaní fyzickej osoby alebo právnickej osoby alebo o ich majetkových pomeroch
 • Získavanie informácií v súvislosti s vymáhaním pohľadávky
 • Získavanie údajov o protiprávnom konaní ohrozujúcom obchodné tajomstvo

Technická podpora

 • Kamerové systémy