Domov

Vaša bezpečnosť je našim základom

 

Spoločnosť BK Security vznikla v roku 2018 spojením viac ako 10 ročných právnych a bezpečnostných skúseností na základe spoločnej vízie vytvoriť komplexné služby pre klienta zahŕňajúce nie len jeho fyzickú ochranu, ale aj monitorovanie pohybu osôb, zabezpečenie majetku, rýchly zásah v prípade narušenia bezpečnosti, zabezpečenie dôkazov a v neposlednom rade aj právnu ochranu. Sme spoločnosť, ktorá rieši potreby zákazníka, hlavne jeho osobnú bezpečnosť a zabezpečenie jeho majetku ako aj právom chránených záujmov.

Našou hlavnou prioritou je spokojnosť a bezpečnosť zákazníka ako aj neustále skvalitňovanie ponúkaných služieb. Ku každému zákazníkovi pristupujeme individuálne a profesionálne.

Naši zamestnanci sú bezúhonný, spoľahlivý, zdravotne ako aj odborne spôsobilý a vyškolený na zvládnutie bežnej bezpečnostnej ale aj krízovej situácie, pričom neustále previerky zabezpečujú ich permanentnú pripravenosť na poskytovanie odborných služieb.