BK Security

Nevädzová 5
821 01 Bratislava
tel.: 09xx xxx xxx

Technická podpora

tech

Monitorovanie a stráženie objektov sa v dnešnej dobe nezaobíde bez kamerových systémov. Majú výhodu v jednoduchej administrácii záznamu a znižujú počet personálu potrebného na stráženie. Kamerové systémy patria medzi tie prvky bezpečnostného systému, ktorých úlohou je predovšetkým vizuálne verifikovať informáciu od poplachových systémov, prípadne monitorovať situáciu v chránenom objekte a v prípade potreby ju aj zaznamenať. Takýto záznam je následne možné použiť ako dôkazový prostriedok pre usvedčenie narušiteľa, resp. páchateľa

Kamerové systémy

Návrh bezpečnostného kamerového systému by mal vychádzať zo zadania konkrétnej aplikácie a analýzy potrieb zákazníka. V úvodnej fáze realizácie kamerového systému by malo byť jasné, aký účel bude kamerový systém plniť, resp. aký prínos bude mať kamerový systém pre užívateľa a akým spôsobom bude obsluhovaný.

Účel zvoleného kamerového systému banky:

  • Monitorovanie priestorov s maximálnou efektivitou
  • Ochrana zamestnancov
  • Ochrana finančných prostriedkov banky
  • Nástroj prevencie v boji proti kriminalite